07/09/2011

KHALIDAH KHALID

Hey Gegirl. Aku nak cakap sikit. kau pergi cakap kat bapak kau lah, kau tak duduk dengan aku. So menyusahkan kau tahu tak kau ni? -..-